+49 (0) 7841 / 681 653
project@Vision-europe-now.eu

ALDA BANUSHI

ALDA BANUSHI

This way the young should contibute to Civil Society by bringing European ideas and projects related to collaboration,gender equality, human rights etc and starting to implement them in respective countries.

Actually I am engaging in many NGOs in Albania and in Balkan with the purpose of bringing the young from this region together. Actually all Western Balkan countries are working to make their countries a possible access in European Union,and we all know that the process of integration is a merit based process. This way the young should contibute to Civil Society by bringing European ideas and projects related to collaboration,gender equality, human rights etc and starting to implement them in respective countries. Furthermore I am engaged in Online Article Posting regarding Diplomacy views towards the young something like Think Tank and also work hard to create branches of International Organization (NGOs) related to EU and Balkan approachement in Albania.
Aktualisht une jam duke u angazhuar me shume NGO ne vendin tim dhe ne Ballkan me synim qe te sjellim te rinjte e Ballkanit me prane njeri tjetrit. Aktualisht vendet e Ballkanit Perendimor po punojne per te bere te mundur hyrjen ne Bashkimin Europian, dhe ne te gjithe e dime qe ky proces eshte i bazuar ne meritokraci. Ne kete menyre te rinjte duhet te kontribuojne me shoqerine civile duke duke sjelle ide dhe projekte me fryme Europiane ne lidhje me ceshtjet e bashkepunimit, barazise gjinore, te drejtave te individit etj. Per me teper une jam e angazhuar ne postimin e artikujve online ne lidhje me perceptimet e te rinjve mbi diplomacine, dicka si Think Tank dhe njekohosisht punoj fort per te krijuar dege te NGO nderkombetare te cilat lidhen me ceshtjet e afrimit te Ballkanit me Europen.

Question 1: What benefits do people have from a united Europe?
People from a United Europe have positive benefits in aspects of peace,tolerance,acceptance,cultural diversity and of course economic growth by decreasing the economic gap between member states.
Njerezit kane perfitime nga nje Europe e Bashkuar te tilla si paqja,toleranca,pranueshmeria,diversiteti kulturor dhe sigurisht rritja ekonomike duke zbutur hendekun ekonomik midis vendeve antare.

Question 2: What do you like most about Europe?
One of my favourite things about Europe is the tolerance and the inspiration to collaborate beyond the borders and try to implement new ideas with the purpose of providing a better future for all generations.Conseidering the freedom of movement as an essential manifestation of human rights,this brings the European Union one of its greatest success.
Nje nder gjerat qe pelqej me teper ne Europe eshte toleranca dhe frymezimi per te bashkepunuar pertej kufijve duke u perpjekur te implementohen ide te reja me qellim garantimin e nje te ardhmeje me te mire per te gjithe brezat.Duke e konsiseruar levizjen e lire si nje manifestim thelbesor te te drejtave te njeriut,kjo i jep Bashkimit Europian nje nder sukseset me te medha.

Question 3: What are your expectations for Europe?
Frage 3: Welche Erwartungen haben Sie an Europa? / Question 3: What are your expectations for Europe?: I believe that Europe will continue to strength even more the principles of Democracy,Tolerance,Freedom and Peace.I also believe that more opportunities will be given to youth sector and also something really important is the enlargement process towards Western Balkan(which appears to be in focus recently).
Une besoj se Europa do te vazhdoje te forcoj edhe me teper parimet e Demokracise,Tolerances ,Lirise dhe Paqes.Gjithashtu besoj se me shume mundesi do ofrohen drejt te rinjve dhe serish dicka e rendesishme eshte procesi i zgjerimit drejt Ballkanit Perendimor (i cili eshte aktualisht ne fokus).

Published with kind permission.

Donation

THE non-profit REGISTERED SOCIETY
VISION-EUROPE-NOW

supports as a European initiative for the distribution and anchoring of the European vision – the unique cultural and peace project of ALINA ATLANTIS.
With your support you afford a historically important contribution to spread and anchore the vision europe in the heard of all europeans.

DONATE
EnglishGerman